środa, 3 listopada 2010

Zarządzenie nr 4/2011/2012

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. K. K. Baczyńskiego w Ostrowie
z dnia 26 stycznia 2012r.
w sprawie Zachowania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły w związku
z trwającym remontem

W związku z wymianą posadzek korytarzy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa – polecam do bezwzględnego wykonania:

Od dnia 28.01.2012 (środa) dyżury podczas przerw pełnią wszyscy uczący nauczyciele (na korytarzach, przewiązce)
Ze względu na demontaż obudowy kaloryferów (przy ścianach oraz pod oknami) polecam szczególnym nadzorem objąć te miejsca
Wszystkim wychowawcom polecam przeprowadzenie pogadanek dotyczących bezpiecznego zachowania uczniów ze względu na trwające prace (wpis do dzienników kolorem czerwonym)
W przypadku łamania dyscypliny (zagrożenie bezpieczeństwa) - biegania, popychania – polecam rygorystyczne przyznawanie ujemnych punktów.

Do wiadomości: nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Zarządzenie nr 3/2011/2012

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. K. K. Baczyńskiego w Ostrowie
z dnia 20 listopada 2011 r.
w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej

Zapraszam Koleżanki i kolegów na posiedzenie Rady Pedagogicznej dnia 25.11.2011 r. (wtorek) w jadalni szkolnej.
1. godz. 15 00 – wszyscy członkowie RP. W planie m.in.:
-przedstawienie planu pracy Koordynatora ds. bezpieczeństwa
-odpowiedzialność prawna w zawodzie nauczycielskim
-sprawozdanie z Konferencji powiatowej „Edukacja przyjazna, skuteczna i nowoczesna”
-informacje dotyczące kontroli prowadzenia dokumentacji szkolnej
-ocenianie zachowania uczniów ze zdiagnozowaną nadpobudliwością
-sprawy bieżące.
2. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna – godz. 16 00
„Szkoła dobrze wychowana. Lepsza skuteczność oddziaływań wychowawczych” (poprowadzi mgr Małgorzata Rega).
Do wiadomości: nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Zarządzenie nr 2/2011/2012

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. K. K. Baczyńskiego w Ostrowie
z dnia 11 września 2011r.
w sprawie zebrania Rady Pedagogicznej


Zapraszam Koleżanki i Kolegów na zebranie Rady Pedagogicznej dnia 15.09.2011 r. (wtorek) o godz. 1600 w jadalni szkolnej.
W planie:
1. Przedstawienie i zaopiniowanie dokumentów regulujących pracę szkoły.
2. Zapoznanie z organizacją nadzoru pedagogicznego w bieżącym roku szkolnym.
3. Analiza sprawdzianu w klasie 6.
4. Sprawy bieżące.

Zarządzenie nr 1/2011/2012

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. K. K. Baczyńskiego w Ostrowie
z dnia22 czerwca 2011 r.
w sprawie plenarnego zebrania Rady Pedagogicznej

Zapraszam Koleżanki i Kolegów na plenarne zebranie Rady Pedagogicznej w dniu 25.08.2011 r. (czwartek) o godz. 900 w jadalni szkolnej.
W planie:
- przedstawienie i analiza pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
- sprawozdanie dyrektora szkoły z pełnienia nadzoru
- przedstawienie wniosków do pracy w roku szkolnym 2011/2012
- sprawy bieżące.

Obecność obowiązkowa
Do wiadomości: nauczyciele zatrudnieni w szkole.